Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού

Τιμή Νερού

 Καταναλισκόμενη Αξία Ύδατος

Από το συγκεκριμένο έσοδο θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα έξοδα επισκευής και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (υλικά και εργασίες προσωπικού η εργολάβων, λειτουργία μηχανημάτων), την κάλυψη των εξόδων ηλεκτρικού για την άντληση και διανομή ύδατος στους οικισμούς, τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα χημικών αναλύσεων και χλωρίωσης ύδατος, οι αποσβέσεις, καθώς και όλα τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από την λειτουργία της και που δεν καλύπτονται από άλλο έσοδο.
Με τα ανωτέρω, τροποποιείται η κλίμακα τιμολόγησης για όλη την ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ έκτος από τους Ζαρού, Βορίζια, Καλοχωραφίτης, Κισσοί.

Αγ. Ιωάννης
Αληθινή
Αντισκάρι
Βορίζια - Λαλούμας
Βρέλη
Βώροι
Γαλιά
Γρηγοριά
Ζαρός
Καλαμάκι (Βόρειο)
Καλοί Λιμένες
Καλοχωραφίτης - Κισσοί
Καμάρες
Καμηλάρι
Καπαριανά
Καστέλλι
Κλήμα
Κουσέ
Κριοί
Λαγολιό
Λίσταρος
Μαγαρικάρι
Μάκρες
Μοίρες
Μονόχωρο
Μορόνι
Παναγιά
Πέρι
Πετροκεφάλι
Πηγαϊδάκια
Πιτσίδια - Μάταλα - Καλαμάκι (Νότιο)
Πλατειά Περάματα
Πλουτή
Πόμπια
Ρουφάς
Σίβα
Σκούρβουλα
Τσίγκουνας
Τυμπάκι - Κόκκινος Πύργος
Φανερωμένη
Χρυσόστομος

Παραπομπές:

(1) Περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες
(2) Επαγγελματική Στέγη – Περιλαμβάνει όλες τις μορφές επιχειρήσεων για την υδροδότηση των εγκαταστάσεως τους, επαγγελματικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα και για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
(3) Αγροικίες – Περιλαμβάνει όλες τις Αγροικίες – Περιβόλια – Στάβλους ιδιοκατανάλωσης, οικόσιτα, ελαιόδεντρα.
(4) Περιλαμβάνει Δημόσιες εγκαταστάσεις του Δημοσίου για ΝΠΔΔ και ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, σχολικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την απ. ΔΣ 64/2007.
(5) Περιλαμβάνει την εκμεταλλεύσεις ιχθυοτροφείων και ελαιουργείων για τον λόγο αδυναμίας μέτρησης ύδατος προτείνεται ή χρήση παγίου για την καταναλισκόμενη αξία ύδατος.
(6) Περιλαμβάνει την υδροδότηση για την κατασκευή οικοδομών καθώς επίσης και για οποιαδήποτε εργοταξιακή εργασία, μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται αίτηση αλλαγής τιμολόγησης και μετά από αυτοψία θα γίνεται μετάβαση της τιμολόγησης σε κανονικό τιμολόγιο.
(7) Περιλαμβάνει τα δωμάτια φιλοξενίας

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.